Kumaş Stor-Screen Perde Montajı :

Kumaş storların montajı, perdenin iki ucundan metal veya plastik ayaklarla vidalanarak yapılır. Gerekli ölçüler alındıktan sonra ayaklar monte edilir. Daha sonra kumaş sarılı stor borusu bu ayaklara geçirilir. Bu ayaklar montajı kolaylaştırıcı aluminyum profiller üzerine adapte edilmişse, önce klips şeklindeki ayakların montajı yapılır. Daha sonra montaj profili bu ayaklara geçirilir. Klipsler arasındaki mesafe 80cm'yi geçme melidir.

Tavana montajda perdenin mermer veya pencere kollarına çarpmaması için perde, yeterli mesafede ön kısımdan takılmalıdır. Zemin bozukluğundan dolayı perde sağa veya sola doğru sarma yaparak toplama yapabilir. Bunu engellemek için kumaşı aşağıya kadar tamamen açarak sarım yapan tarafın aksi tarafına boruya bir miktar kağıt bant yapıştırarak düzeltme yoluna gidilebilir. Screen perde kumaş storla aynı sisteme sahip olduğu için, montajı ve teknik özellikleri aynıdır.